Το D-Sync σχεδιάστηκε στις αρχές του 2007 για να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς δεδομένων από βάσεις όπως MSSQL, Oracle, ODBC σε διαδικτυακή βάση MySQL.

Σκοπός ήταν να συγχρονίσουμε ταχύτατα δεδομένα και αρχεία από την εμπορική εφαρμογή στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τα οφέλη :
 • Αυτοματοποιημένη ενημέρωση των δεδομένων, χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη
 • Συντήρηση ενός μόνου συστήματος ( π.χ. Εμπορική εφαρμογή )
 • Ελαχιστοποίηση λαθών
 • Αναφορά σφαλμάτων
Παραμετροποίηση
Για την διαχείριση του συστήματος έχει υλοποιηθεί ειδική web εφαρμογή που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε και να παραμετροποιούμε το σύστημα χωρίς να απαιτείτε η παρέμβαση στο πελάτη.

Το Interface περιλαμβάνει :
 • Δημιουργία λογαριασμών ανά χρήστη
 • Παραμετροποίηση στοιχείων σύνδεσης MS SQL και MYSQL
  • Domain
  • Web Service
  • Data Base
  • Log Level
  • XML Schema
  • Remote & Local Folder to Sync
 • Log Files για την αντιμετώπιση σφαλμάτων
 • Αρχεία – παραδείγματα εγκατάστασης.

 • Η παραμετροποίηση και η συντήρηση της εφαρμογής γίνετε απομακρυσμένα από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης.
 • Η περιγραφή και η  αντιστοίχηση των πεδίων καθορίζετε από το XML σχήμα.
 • Δυνατότητα καταγραφής ( trace ) κατά την λειτουργία του συγχρονισμού.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Συγχρονισμός δεδομένων από τον τοπικό υπολογιστή στον web server
 • Συγχρονισμός αρχείων από τον τοπικό υπολογιστή στον web server
 • Σύνδεση στον web server μέσω HTTP Tunnel
 • Υποστήριξη UTF-8 κωδικοποίησης
 • Αντιστοίχηση πεδίων τοπικής και απομακρυσμένης βάσης
 • Μετάφραση χαρακτήρων σε HTML code
 • Υποστήριξη Source MSSQL, ORACLE, ODBC
 • Προγραμματισμός διαδικασιών πριν ή μετά από INSERT UPDATE DELETE
 • Απόκρυψη επιλεγμένων πεδίων κατά το UPDATE ώστε να μην συγχρονίζει αλλαγές που βασίζονται στο πεδίο αυτό.
 • Συγχρονισμός σε πολλαπλές βάσεις.

Εφαρμογές

 • Μεταφορά προϊόντων, κατηγοριών κ.α.λ. από την εμπορική εφαρμογή στο eshop
 • Μεταφορά επιλεγμένων εγγραφών σε κάθε είδους εφαρμογή στο internet
 • Μεταφορά αρχείων στο internet

 

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα http://www.database-sync.gr

 


Ενδεικτικά έργα